lek. Arkadiusz Ropiak
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajmujący się leczeniem osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Po ukończeniu studiów rozpoczął kilkuletni okres pracy naukowo - dydaktycznej jako asystent w macierzystej uczelni. Zrealizowałem 5 - letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Uczestnik licznych kursów i stażów specjalizacyjnych w wiodących ośrodkach klinicznych, zarówno polskich (Warszawa, Kraków, Szczecin, Lublin) jak i zagranicznych (Hamburg).

GABINET 2
Back to Top